Loni Česko vydalo na zahraniční rozvojovou pomoc více než 4,2 miliardy korun, což tvoří 0,12 procenta hrubého národního produktu (HNP). Plán na letošní rok počítal s výdaji 4,5 miliardy, tedy asi 0,13 procenta HNP. Pokud se vezme v ohled to, že ČR utrpěla ekonomický sestup, bude v příštím roce poměr pomoci k HNP zhruba stejný, uvedla Ševčíková.

Podle průzkumu agentury SC&C z listopadu loňského roku by téměř polovina Čechů souhlasila s navýšením této částky.

Mimo dosah cílů EU

Česko nedosáhne v příštím roce cíle stanoveného pro nové členské země EU vynakládat na zahraniční rozvojovou spolupráci 0,17 procenta procenta HNP. Požadované výše prostředků poskytovaných na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR nedosáhne ani do konce roku 2012.

Zástupci nevládních organizací zabývajících se pomocí chudým zemím doufají, že pokles státních prostředků poskytovaných do zahraničí je pouze dočasný. Upozornili na to, že současná hospodářská krize ohrožuje úspěchy, kterých Česko v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce dosáhlo.