Zákon z roku 1990, kterým se řeší majetkové újmy obětí holocaustu žijících na území bývalé NDR určil, že žádosti musejí být podány do konce roku 1992. Podle lipského soudu není taková hranice přípustná, nicméně hromadně podané žaloby musí obsahovat doplňující údaje k majetku i bývalým vlastníkům a odkazy na archivní prameny. "Údaje jsou nutné, aby se zamezilo případné záměně dat," komentoval výrok jeden ze soudců.

Velká část vyplacena

"Rozhodnutí vítáme, ale obáváme se toho, aby nezačaly vznikat nepřekonatelné byrokratické překážky," prohlásil Karl Brozik. ředitel německé sekce organizace Jewish Claims Conference (JCC), která od roku 1951 vymáhá odškodnění za majetkové újmy.

JCC v roce 1952 uzavřela dohodu s tehdejším kancléřem Adenauerem, který převzal zodpovědnost SRN za éru nacistického útlaku. Kompenzace za zabavený majetek a nacistický útlak vyplácí Německo na základě spolkového zákona o odškodnění a dílčích dohod s JCC. Podle údajů JCC tak byla za zabavený židovský majetek a majetkové újmy v 57 zemích světa vyplacena celkem 1 miliarda eur (32 miliard Kč). Více než 80% putuje na sociální a podpůrné programy židovským organizacím.