Oba premiéři se také dohodli na vytvoření skupiny expertů, která posoudí opodstatněnost budování hráze. "Jakékoliv řešení tohoto problému může být jen společné," zdůraznil Kasjanov.

Bude-li po dostavbě hráze nutné, aby rusko-ukrajinská hranice vedla přes Tuzlu, pak se na to obě země mohou dohodnou, soudí premiér.

Spor o Tuzlu

Rusko nepokládá Tuzlu za samostatný ostrov, ale za pokračování pevninské kosy, jejíž část byla odplavena a již se Krasnodarský kraj snaží obnovit, aby dále plnila svou ochrannou ekologickou funkci.

Premiéři obou zemí se dohodli, že do až tří měsíců by měla být vypracována dohoda o statutu Azovského moře a Kerčského průlivu. V této oblasti nejsou dosud stanoveny hranice mezi oběma státy, jež jsou bývalými republikami Sovětského svazu. Budování ruské hráze v Kerčském průlivu, který spojuje Azovské a Černé moře, však podle Ukrajiny narušuje její územní svrchovanost.

Oba premiéři také vyzvali ruské a ukrajinské politiky, aby se napříště zdrželi jakýchkoli ostrých vyjádření k danému problému a vyčkali, až bude otázka vyřešena na základě společného jednání.