"Stále se přeme o důležitost prezidenta v rámci Unie. Zcela ale zapomínáme na nezákonné zadržování dvaceti šesti občanů EU. Právě hořící svíce jim mají na dálku vzkázat, že alespoň někdo na ně myslí," řekl Watson.

Krátký projev směřoval k italském premiérovi Silviu Berlusconimu, který se zasedání parlamentu jako hlava předsedající země Unie účastnil. "Nejen těch dvacet šest lidí, ale i ostatních šest set osob držených bez jakýchkoli práv představuje úplné selhání hodnot, na nichž je EU vystavěna. Toto téma by se mělo stát prioritou na nejbližším summitu zástupců Unie a Spojených států," řekl dále.

"Právě pan Berlusconi, jenž si často stěžuje na to, že se k němu všichni chovají nespravedlivě, by se měl tímto bezprávím zevrubně zabývat," dodal tváří v tvář italskému předsedovi vlády - oficiálně nejvyšší osobě v Unii až do konce prosince letošního roku.