Ženské organizace oceňují také další králův návrh, podle něhož bude stanoven minimální věk pro manželství u obou pohlaví na 18 let - zatím se mohly dívky vdávat již v patnácti.

Sousední státy se obávají šíření novot

Zajímavé je, že o králových návrzích neinformuje tisk okolních arabských zemí. Důvodem prý je snaha oddalovat takové změny ve vlastních státech. Mnohoženství má být v Maroku příště povoleno jen výjimečně a jednotlivé případy musí schválit soud - jde například o situaci, kdy manželka nemůže mít děti. Pak bude mít žena i právo rozvést se a muž se znovu ožení.

Ženy chtěly úplný zákaz mnohoženství

Organizace žen sice žádaly striktní zákaz mnohoženství bez výjimek, ale to se vzhledem k očekávanému odporu radikálních stoupenců islámu nezdálo proveditelné. Islám totiž dovoluje muži mít až čtyři ženy, pokud se všemi jedná stejně a žádnou neupřednostňuje.

Ve skutečnosti má jen menšina Maročanů více než jednu manželku. Podle krále "bůh z islámsko-právního pohledu téměř znemožnil mnohoženství", protože je pro muže prakticky sotva možné, aby stejně spravedlivě zacházel s více manželkami.

Polovina Maročanek neumí číst a psát

Podle Süddeutsche Zeitung je překvapením, že právě Maroko se dostává mezi arabskými státy do popředí, pokud jde o ženská práva - více než polovina žen tam neumí číst ani psát. Zatím je v této oblasti nejdál Tunisko, které již dávno polygamii zrušilo a přiznalo ženám při rozvodu právo na výživné a péči.