Abrikosov (75) působí od roku 1991 na amerických univerzitách, je profesorem na University of Chicago. Vystudoval v Moskvě a více než 20 let vedl oddělení teorie částic na Landauově institutu teoretické fyziky v Moskvě.

:. Informace o laureátech Nobelovy ceny

Vitalij Ginzburg (87) patřil mezi pionýry astrofyzikálního bádání, radioastronomie a výzkumu polovodičů a supravodičů. Celý život působí v rámci Ruské akademie věd.

Brit Anthony Leggett (67) se na Univerzitě v Illinois zabývá výzkumem supratekutých plynů a kvantovou fyzikou.

Supravodiče přispěly k novým technologiím v lékařství a počítačové branži, na jejich základě bylo možné závratně urychlit výkon procesorů.