Ženy rodily císařským řezem ve dvou nemocnicích na východním Slovensku, načež zjistily, že nemohou znovu počít. Podezřívaly nemocnice, že je během zákroku sterilizovaly. 

V roce 2002 byl jejich advokátům odmítnut přístup k lékařské dokumentaci. V následujícím roce slovenská justice povolila stěžovatelkám, aby do dokumentace nahlédly, ale ženy si z ní mohly udělat jen ručně psané poznámky, ne si z nich udělat fotokopie, píše AFP.

Většinou hlasů tribunál dospěl k závěru, že ženám byl upřen přístup k řádnému soudnímu procesu, ke kterému potřebovaly důvěryhodné důkazy. Proti tomuto stanovisku byl slovenský soudce Ján Šikuta, který zasedal v sedmičlenném soudcovském panelu. Romské ženy se podle něj ani nepokusily iniciovat soudní řízení, takže tvrzení, že pro nedostatek podkladů neměly šanci na úspěch u soudu, je spekulativní. 

Odškodné za morální újmu

Štrasburský soud došel k závěru, že ženy požadovaly fotokopie dokumentů, jejichž obsah se jich osobně týkal, takže nemusely vysvětlovat, proč je chtějí. Podle soudu slovenské úřady dostatečně nevysvětlily, proč si ženy nemohly fotokopie udělat. Soud také Slovensku vytkl pozdní vstup v platnost zákona o zdravotnictví, který byl přijat v roce 2004 a který už bral v úvahu požadavek stěžovatelek.

Tribunál přisoudil každé z osmi stěžovatelek 3500 eur (asi 95 000 korun) jako kompenzaci utrpěné morální újmy. Sumu jim musí vyplatit stát. Štrasburský soud je instituce Rady Evropy a jeho rozsudky jsou pro členské země rady, a tedy i pro Slovensko, závazné.