V sobotu byly ohlášeny dvě demonstrace, větší "ideový" nátlak se očekává v neděli. Z bezpečnostních důvodů se proto summit koná na dobře izolovatelném jižním předměstí, ve čtvrti EUR. Přístupové cesty k ní se nyní modrají policejními uniformami. Nad čtvrtí létají navíc helikoptéry a v provozu je i sledovací systém. Policie při menších bitkách zatím zatkla dvacet pět osob.

Tři minuty pro Špidlu

Při dopolední části programu, na níž Česko zastupoval premiér Vladimír Špidla a státní tajemník pro evropskou integraci Jan Kohout (ministr zahraničí Cyril Svoboda je očekáván později), měla hlava každé delegace tři minuty na vyjádření svého stanoviska. Špidla uvedl zejména následující českou prioritu, a to změnu návrhu tam, kde se stanoví počet členů Evropské komise s hlasovacím právem a kvalifikovaná většina hlasů pro rozhodovaní a zachovaní rotačního systému při předsedání Unii. "Měl jsem lepší dojem, než jsem očekával," řekl poté stroze novinářům.

"Jsem si jist, ze budeme schopni nechat převážit to, co nás spojuje, nad tím, co nás dělí. Doufám, ze skončíme v dané lhůtě jednomyslnou dohodou," uved po ukončení všech projevů Berlusconi v obrovském kruhovém jednacím sále, v němž fresky na zdech vyvolávaly dojem, že se jednání koná v antickém Římě.