Obří hvězdokupa mezi galaxiemi vznikla zřejmě narušením komplexu, který astronomové pojmenovali Arp 194. V ní se nacházejí další hvězdokupy s mnoha milióny mladých hvězd. Modrou barvu způsobuje záření největších hvězd v uskupeních

Skupina galaxií se při pohledu ze Země nachází v souhvězdí Cefea asi 600 miliónů světelných let daleko.

Spojení galaxií je ale jen klam, ve skutečnosti nejsou oba útvary "propojeny". Vzájemně se ale ovlivňují, například mění své tvary, a tím podle vědců tvoří jednu soustavu. 

Třetí galaxie, která se fontány "neúčastní" je vidět na pravé straně fotografie, jde o spirální galaxii podobnou té, jejíž součástí je Mléčná dráha se Sluneční soustavou.