Podle nařízení musí muž doprovázející rodičku předložit fotokopii svého občanského průkazu, která bude založena do zdravotní karty ženy. Muž dále musí stvrdit podpisem, že přebírá v případě útěku matky z nemocnice za dítě zodpovědnost.

Přijde-li do porodnice samotná žena bez doprovodu, místo na pokoj bude umístěna do speciální nemocniční cely, odkud nebude moci utéct, píše deník Arab News. Zůstane pod zámkem, dokud se její muž nedostaví.

Jedná-li se o svobodnou matku, z opevněné nemocniční cely bude s vědomím místní policie eskortována přímo do některého ze sociálních zařízení v království. Nemocnice mají povinnost nahlásit policii každou těhotnou pacientku, která je svobodná.

Saúdská Arábie uplatňuje přísný výklad islámského práva. Obyvatelky království nesmějí např. řídit auto či cestovat bez povolení jejich nejbližšího mužského příbuzného.