Do případu je zapojen také správní soud, který lékařce již zakázal výkon povolání. Nejmenovaný soudce zdůvodnil zákaz tím, že "existuje nebezpečí, že internistka nadále poskytuje nepřípustnou pomoc při umírání".

Popudem k zahájení vyšetřování bylo podezření nemocenské pokladny v Dolním Sasku, která při běžné kontrole zjistila, že oddělení, na kterém lékařka pracovala, odebírá velké dávky obzvláště silných prostředků proti bolesti jako je morfium. Spisy všech pacientů, kteří na oddělení v posledních dvou letech zemřeli, byly zabaveny a byla dokonce exhumována těla zemřelých.

Předseda soudu Karl-Heinz Dreicocker podle deníku prohlásil: "Lékařská dobrozdání potvrdila podezření, že lékařka poskytovala pomoc při umírání pacientům, kteří se nenacházeli v blízkosti smrti." Podle prokuratury není jasné, zda pacienti chtěli zemřít. Lékařka svůj postup považuje nadále za správný a brání se tím, že "chtěla zmírnit bolesti pacientů".