Vědci pověření vládou zveřejnili, že podle jejich propočtů musela elektrárna při výrobě elektřiny vyprodukovat od svého spuštění v roce 1977 přes 6,89 tisíc kilogramů jaderného odpadu.

Plutonium někdo někam zaratil

V současnosti ale téměř tři procenta z udávaného množství, tj. asi 206 kilogramů, ve speciálních skladech chybí. K výrobě 20 kilogramové atomové bomby svržené na Nagasaki v roce 1945 přitom stačí jen 5-8 kilogramů tohoto materiálu. Odborníci se domnívají, že vyhořelé palivo musel někdo kamsi přesunout, neboť normální výchylka v udávané hmotnosti je zpravidla maximálně dvouprocentní.

Je to nepořádek, ne záměr

Japonci se svým prohlášením dostali do nelehké situace. Ocitli se totiž v podezření, že by plutonium mohlo putovat do Severní Koreji, která spustila před lety vlastní jaderný program. Tokio se ale brání a tvrdí, že k přesunu smrtící hmoty nemohlo dojít a zjištěné odchylky vysvětluje nepořádkem ve vlastní evidenci. 90 kilogramů plutonia bylo prý během let rozředěno vodou, další 30 kilogramů rozpuštěno v jiných látkách. Podle Tokia se tak skutečně pohřešuje jen 86 kilogramů, které ale nemusely být vůbec vyprodukovány.