"Kněžské službě by to dodalo daleko větší svobodu," uvedl duchovní severoirského původu, který oblékne kardinálský purpur 21. října. O'Brien je teprve třetím skotským kardinálem od dob reformace.

Svatý otec potřebuje nástupce

Papež Jan Pavel II. nedělní volbou doplnil kardinálský sbor o dostatečný počet elektorů mladších 80 let, kteří jsou oprávněni volit jeho nástupce. Jejich počet se dokonce vyhoupl na rekordních 135. Vzhledem k rapidně se zhoršujícímu zdraví papež rozhodl o volbě dokonce se čtyřměsíčním předstihem.

"Od Bratislavy se doopravdy nevzpamatoval," uvedl zdroj Vatikánu, podle něhož byl k papežovi minulou středu z neznámých důvodů přivolán uprostřed noci soukromý lékař.

Ve Vatikánu se bojuje o vliv

Analytikové upozorňují, že mezi nově zvolenými kardinály převažují Italové, což může souviset se snahami italských katolíků získat zpět úřad nejvyššího představitele církve. Jan Pavel II. však nezveřejnil jméno jednoho z kardinálů, jímž je podle spekulací jeho osobní tajemník Stanislaw Dziwisz, což by signalizovalo snahu o podržení polského vlivu v kurii.