Ve chvíli, kdy Zemi míjela nejtěsněji, se asteroid nacházel nad Tichým oceánem západně od Tahiti. Dobře ji proto neviděl téměř nikdo. Částečně ji mohli pozorovat právě lidé v Austrálii a Japonsku. Takto malý objekt je pozorovatelný pouze dalekohledem.

Planetku objevil před několika dny astronom Rob McNaught z observatoře v australském Siding Sping. Pojmenoval ji 2009 DD45. Observatoř ji našla asi 1,5 miliónu kilometrů od Země a zjistila, že se rychle přibližuje.

Počítačová animace průletu planetky DD45 okolo ZeměAutor: PLANETARY SOCIETY, INDIA

Velikost mezi 30 a 50 metry měl i tzv. tunguzský meteorit, který dopadl na Zemi v roce 1908. Těleso tehdy explodovalo v atmosféře.

Čtěte také: Planetka by při dopadu na Zemi způsobila obrovský výbuch

Podle Pavla Příhody z pražského planetária by tato planetka, pokud by spadla na zemský povrch, mohla způsobit kráter o velikosti několik desítek metrů. "Záleží na složení, železná by způsobila kráter větší, pokud by byla kamenná, zřejmě by se rozpadla ještě v atmosféře," řekl Novinkám Příhoda.

  foto: Novinky.cz s použitím Yahoo Maps

Ačkoliv vzdálenost 60 000 kilometrů je z hlediska vesmíru velmi malá, není to nejtěsnější průlet. V roce 2004 minula Zemi planetka 2004FU162, která proletěla jen 6500 kilometrů od Země.

Planetka by při dopadu na Zem způsobila atomový výbuch. Zdroj: Stream.cz