"Na palestinském lidu je pácháno obrovské bezpráví," řekl před časem serveru islamonline.net rabín Yisroel Dovid Weiss, v New Yorku sídlící vůdce hnutí Naturej Karta. "Ariel Šaron, jeho vláda a v tomto bodě také celá sionistická entita jsou vyloučeni z židovského národa a judaismu," dodal, přičemž užil stejný termín (sionistická entita), jaký si oblíbili například íránští muslimští politici, kteří rovněž odmítají existenci Izraele.

"Za všechno zlo může sionismus"

Weiss tvrdí, že izraelské vedení nemá nic společného s judaismem kvůli svému "odpadlictví a krutosti". Podobně přísně ale hnutí Naturej Karta nahlíží i na celý Izrael - židovský stát totiž podle této skupiny ultraortodoxních věřících nemá na Zemi co dělat, dokud nepřijde Mesiáš. "Vytvoření státu popírá zákony přijaté na hoře Sinaj židovským národem, pomíjí celý judaismus," tvrdí rabín, který se sám výkladem židovské věrouky živí.

Weiss spatřuje veškeré zlo Blízkého východu v sionismu - ideologii, která od konce 19. století inspirovala statisíce Židů z celého světa k "návratu" do historické Palestiny. "Dokud existují sionismus a stát Izrael, nikdy nebude dosaženo skutečného míru."

"Židé byli svedeni silou propagandistické mašinérie sionistů," cituje islamonline.net se zjevným potěšením kontroverzního amerického rabína. "Sionisté kontrolují média a skrz ně smísili tóru (základní náboženské texty judaismu) se sionismem."

Naturej Karta (aramejsky Strážci města) přitom začali tyto myšlenky hlásat již ve 30. letech 20. století, kdy byl ještě nacistický holocaust v plenkách a kdy židovské přistěhovalectví do Palestiny bylo víceméně tajnou záležitostí.

Arabové výpomoc vítají

Podobné teze pro změnu samozřejmě dobře slouží arabské propagandě. Na mnoha propalestinských demonstracích v Zámoří se proto mezi arabskými mladíky s černobílým šátkem, kufíjou, míhají černé klobouky, kabáty a pejzy ultraortodoxních židů, kteří neváhají přiložit ruku k dílu, ani když jde o pálení izraelské vlajky.

Během konference OSN proti rasismu v Durbanu Izrael před dvěma roky celou akci odmítal kvůli jejímu zneužití k jednostranné kritice židovského státu. Šéfové Naturej Karty mezitím v ulicích jihoafrického města pochodovali v jednom šiku s Araby a levičáky a požadovali další tlak na Tel Aviv.

Když loni vyšla na Slovensku silně propalestinská kniha Proč se vraždí v Izraeli, vydavatel na obálku umístit snímek židovských aktivistů s palestinskou vlajkou a transparenty Sionismus je nacismus a Izrael nemá právo na Palestinu.

Cestu k Naturej Karta našel i kontroverzní vůdce americké převážně černošské organizace Islámský národ Louis Farrakhan, který jinak proti Židům tvrdě brojí. "Tito lidé jsou vzorem, jak by měly vypadat vztahy mezi Židy a černochy," prohlásil šéf Farrahkanovy kanceláře Leonard Muhammad. "Nejsou zatíženi nátlakem organizovaných židovských skupin."

Židé odmítající Izrael žijí i v něm samotném

I v samotném Izraeli existují desítky tisíc ultraortodoxních věřících, kteří existenci státu odmítají - neplatí mu daně a vyhýbají se kontaktu s úřady, neslouží v armádě a vládě spílají, že o sobotách nezakáže provoz automobilů. Také v Izraeli existují rabíni, kteří nacistické vyvražďování Židů označují za boží trest za spáchané hříchy. Naturej Karta jsou přesto extrémem, přinejmenším svými styky s palestinskými aktivisty a americkými černošskými rasisty.

Rabín Weiss má ale pro pozici svého hnutí na okraji židovské společnosti vysvětlení. Opět svérázné. "Velká část Židů se již k sionismu nehlásí. Stále ale mají problém, jak ze sebe toto monstrum setřást," tvrdí 47letý brooklynský Žid.