Snímky dokazují, že po vymýcení pralesa se sama obnoví téměř třetina. Vědci shledali, že zatímco ročně zmizí z povrchu Země asi 13 000 hektarů pralesa, ekvivalent 50 fotbalových hřišť se denně obnoví. Druhotný les vzniká v místech, která opustili farmáři. Škody jsou tedy méně závažné, než se obávali někteří ochránci.

Pomalá smrt pralesa je předmětem debat po celé dekády. V souvislosti se zrychlujícím mizením „plic planety“ a diskuzích o vlivu člověka na globální oteplování se mezinárodní společenství snaží trendu, v jehož rámci hynou každoročně rozmanité druhy zvířat a rostlin, zabránit. Zjištění, že se prales dokáže regenerovat rychleji, než se předpokládalo, dává naději i na přežití ohrožených druhů.

Ubývání deštného lesa přesto pokračuje, vědci se jen rozcházejí v odhadech, kolik druhů kvůli tomu z povrchu planety zmizí. Odhady se pohybují mezi 15 a 50 procenty.

Ztráta světových lesů přispívá asi z pětiny na emise oxidu uhličitého do atmosféry. Od počátku průmyslové revoluce přišel svět o polovinu původního tropického deštného lesa o rozloze dvaceti miliónů čtverečních kilometrů, uvedl britský list The Times. Dalších 1,9 miliónu kilometrů čtverečních byl vykácen selektivně kvůli vybraným dřevinám.