Technici se snaží obnovit alespoň část kapacity spojení tím, že komunikační tok odklánějí přes Rudé moře, uvedl oficiální činitel egyptského ministerstva komunikací, který si nepřál být jmenován.

Uživatelé internetu na Blízkém východě uvádějí, že připojení ke světové počítačové síti buď nemají žádné, nebo velmi pomalé. Vážnost výpadku, kterou způsobilo narušení kabelů ve Středozemním moři u Itálie, je různá oblast od oblasti i v závislosti na poskytovateli internetového připojení. Příčina poruchy kabelů zatím není známá.

Letos v lednu poruchy podmořských kabelů u egyptského pobřeží způsobily výpadky internetového připojení v Egyptě, v oblasti Perského zálivu a v jižní Asii.