Planeta je velká asi jako Jupiter a nachází se 63 světelných let od země. Jeden světelný rok značí vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za jeden rok. HD 189733b oběhne kolem své mateřské hvězdy v souhvězdí Labutě za 2,2 dne. Plynný obal planety je velmi horký, na samotném povrchu jsou teploty kolem 900 stupňů Celsia.Planeta má tři ze čtyř prvků, důležitých pro vznik života pozemského typu - metan, vodu a kysličník uhličitý. Chybí jen samotný kyslík.

Planeta je velmi blízko stejnojmenné hvězdě. Podle vědců právě horko způsobuje velmi rychlé změny atmosféry s častými bouřkami, v nichž mohou vodní páry vznikat. Na atmosféru planety působí silně ultrafialové záření hvězdy, které v ní způsobuje chemické změny, přispívá k rozkladu některý prvků a vzniku dalších. Právě UV záření zřejmě vyvolávalo prudké chemické reakce v atmosféře Země před vznikem života.

"Vodní páry mají své vlastní otisky prstů, vodní páry modifikují záření velmi specifickým způsobem," vysvětlil Drake Demig z agentury NASA způsob, jak vědci na vzdálené planetě vodu a pak i oxid uhličitý objevili. Záření zachycují vesmírné teleskopy jako je Hubblův nebo Spitzerův.

Nejprve se jim pletlo záření, které vydává planeta a hvězda. Pak změřili záření ve chvíli, kdy byly planeta skryta za hvězdou a zjistili rozdíl.