Proti al-Kajdá a afghánskému hnutí Tálibán šly USA ještě v čele veliké koalice, do níž Evropa s jistými výhrady patřila a byla ochotna se na ní podílet.

Světovládci a sobci

"Irácká krize dobře ukázala, kde se Unie ocitla - že došla nesmírně daleko v ekonomické a měnové oblasti, disponuje pozoruhodnými společnými politikami a je obrem ve světovém obchodu, nemá však politickou doktrínu, politicky nic není. A bude tomu tak pořád, dokud se velké země nevzdají úmyslu hrát vlastní roli na světové scéně," vysvětluje evropské dilema Eneko Landaburu, nový generální ředitel pro zahraniční vztahy v Evropské komisi.

V Evropě se navíc rozšířilo přesvědčení, že Bushova Amerika nepochopila povahu nových mezinárodních vztahů, rozpor mezi vlastním uspokojením a nenávistným pohledem mnoha zbídačených národů světa.

Solidaritu rozhlodala i série konfliktů mezi EU a novou americkou administrativou, které Unie nečekala - americké odmítání Kjótského protokolu o boji proti skleníkovým plynům, rozhodné "NE" Mezinárodnímu trestnímu soudu, sobecké zavádění ochranářských opatření v rozporu s pravidly WTO, nekritická podpora izraelské vládě Ariela Šarona a podobně.

WTC nyní: klid a peníze

"Ne, to nebude ztráta, už se těším, co tu postaví, bude tu zase živo, ale jinak než teď," říká mladý Nicholas Huddleston u kráteru Ground Zero v dolní části Manhattanu. Na tomto místě stálo před dvěma roky Světové obchodní centrum (WTC) - symbol ekonomické prosperity USA. 

Obrovskou jámu, zaplněnou stroji a stavebním ruchem a oddělenou plotem od okolních ulic, vidí spolu s ostatními zvědavci letos možná naposledy. V létě příštího roku má začít výstavba Věže svobody podle architektonického návrhu Daniela Libeskinda a celý komplex včetně památníku má stát nejpozději do roku 2012.

"Je tu kolem zvláštní klid, majestát ..." říká Nicholas, který ovšem není jedním ze zvědavců, nýbrž tu nad ránem často chodí do práce; ale přesto sem tam nahlédne skrze plot, jak pokračují práce.

Pro pozůstalé po téměř 2800 obětech, které si útok teroristů vyžádal, je však Ground Zero stále živou ranou, komercializace tragédie je bolí a výstavbu nové přes 500 metrů vysoké budovy (1776 stop podle roku americké nezávislosti) neschvalují. "Chceme tohle místo, které má pro nás zvláštní význam, zachovat," uvádí Lee Ielpi, hasič v důchodu, jehož syn byl jedním z 343 hasičů, kteří při záchranných pracích 11.září 2001 zahynuli.