„Smrt je totálním rozpadem lidské jednoty. Smrt nepřichází v okamžiku, kdy přestane bít srdce a člověk už nedýchá, ale až skončí činnost mozku,“ reagoval kardinál José Lozano Barragan, „ministr zdravotnictví" Vatikánu.

Kardinál tímto výrokem zaujal stanovisko v diskusi, kterou rozproudil kontroverzní článek vatikánského deníku Losservatore Romano. Mozkovou smrt vědecké kruhy na rozdíl od všeobecného mínění nepovažují za konec života.

„Linie Vatikánu v oblasti transplantací orgánů se za posledních 40 let nezměnila,“ uvedla Papežská rada pro zdravotnictví. Mozková smrt platí pro Vatikán stejně jako předtím za okamžik smrti.