Protože vrchol zůstává se svým okolím součástí státního parku Rila, stát za něj premiéra odškodnil obrovskými prvotřídními lesy a loukami v jednom z nejkvalitnějších zemědělských rajonů.

Právníci: věc je sporná

Podle bulharských médií jde o největší transfér státního majetku do soukromých rukou v dějinách Bulharska a snad i celé Evropy. Případ je právně velice komplikován. Stěžejní otázkou je, zda byl dotyčný restituční akt zákonně podložen. Právníci poukazují na to, že zatímco třeba zámky byly státním majetkem, ostatní nemovitosti zas byly svěřeny k využití carově intendanční službě, která ovšem neexistuje už několik desetiletí; koruna na ně nikdy neměla věcná práva.

Simeonovi advokáti žádali o nabytí práv vydržením. Jen malá část majetků patří rodině nesporně, třeba z důvodu koupě. Avšak i kdyby se dokázalo, že je restituce zcela zákonná, zůstává nezodpovězena otázka, zda je morální.

Vše prošetří parlament

Veřejnost naléhavě žádá, aby byla zřízena zvláštní parlamentní komise, která by se problémem zabývala, anebo byl sepsán a odhlasován restituční zákon týkající se pouze "carova případu", který by zároveň hájil i zájmy bulharského státu. Po dlouhém mlčení udělal Simeon oficiální prohlášení, ve kterém řekl, že chce zpátky svůj majetek jen proto, aby byl lépe spravován. To též vyvolalo ostrou negativní reakci veřejnosti: výrok totiž lze vyložit tak, že stát, který neřídí nikdo jiný než týž Simeon, se o majetek stará špatně.

Každopádně sága kolem carova vlastnictví už nesmírně poškodila jeho image poctivého a nezištného státníka a vlastence, vedeného pouze snahou být nápomocen svému národu. Simeon je přiřazován k předchozím premiérům, jejichž mandáty Bulhaři považují za období bezohledné a hromadné krádeže státního hospodářství.