O tom, že trest smrti může vynášet pouze porota, rozhodl minulý rok americký Nejvyšší soud. Nebylo však jasné, zda má být rozhodnutí uplatňováno i zpětně, tedy i na případy odsouzenců, kteří již čekají v celách na popravu.

Federální soudci odhlasovali změnu trestů smrti na doživotí u rozsudků vynesených samotným soudcem poměrem hlasů 8:3.

Nebraska a Colorado čekají na verdikt

Sanfranciský apelační soud je příslušný pro obvod, do něhož spadají i uvedené tři státy, v nichž zákony dosud připouštěly, aby trest smrti vynesl i soudce bez poroty.

Obdobné zákony platily i v Nebrasce a v Coloradu, pro něž je příslušný jiný odvolací soud. Na jeho výrok se zatím čeká.

Právní experti však odhadují, že bude trvat ještě roky, než se verdikt Nejvyššího soudu zcela vyjasní a začne platit ve všech státech. Otázkou totiž zůstává, jak naložit s právem ve čtyřech dalších státech USA, kde poroty vydávají doporučující verdikty, nicméně definitivní rozhodnutí o trestu leží na samotném soudci.