"Zarážející část populace žije na samém dně. Doslova od výplaty k výplatě," uvedl k neradostné statistice sociolog Robert Greenstein.

V loňském roce žily v USA v chudobě 17,2% dětí a mladistvých (12,2 mil.), naproti tomu v roce 2001 "jen" 16,4% (přes 11,5 mil.) osob. Z hlediska celé populace se na sociálním dně pohybovaly vloni 12,4% obyvatelstva (téměř 34,8 mil. lidí), v roce 2001: 12,1% (33,4 mil.) osob.

Jídla na poukázky přibývá

Statistika lidí žijících v bídě se přepočítává například s ohledem na počet a věk lidí žijících v jedné domácnosti. Zatímco osamocená osoba nad 65 let se do kategorie chudoby v USA dostává v momentě, kdy se její roční příjmy propadnou pod 9,359 dolarů (asi 281 tis. Kč), u tříčlenné rodiny je to za stejné období částka pod 14.480 dolarů (asi 434 tis. Kč).

ACS provedla průzkum v 62 tisících domácnostech, jejichž příjmy sledovala celý loňský rok. Zjistila také mimo jiné, že zatímco v roce 2002 dostávalo poukázky na jídlo 6,8 miliónů domácností, v roce 2001 to bylo "jen" 6,4 miliónu.