Tříčlenný panel vedený soudcem Theodorem Orem připsal politickou odpovědnost tehdejšímu premiérovi Ehudu Barakovi, který podcenil nálady v arabské komunitě a také nepodnikl dostatečné kroky, aby policii odradil od používání tak razantní síly.

Kritika do vlastních řad

Zatímco u Baraka komise nehovoří o jeho dalším angažmá, v případě tehdejšího ministra vnitřní bezpečnosti Šloma Ben Amiho kvůli "významným selháním" nedoporučuje jeho návrat do funkce. Ben Ami, který je stejně jako Barak členem levicové Strany práce, mj. podcenil rizika spojená s nasazením gumou potažených kulek, jimiž byli Arabové zastřeleni.

Bývalý šéf policie Jehuda Wilk má na svědomí "základní pochybení" a nikdy se již nesmí vrátit do bezpečnostního sektoru. Policie jako taková podle Orova týmu přistupovala k Arabům jako k "nepřátelskému prvku".

Bez návrhu sankcí komise kritizovala i dva arabské poslance Knesetu Azmího Bišáru a Abulmalika Dahamšu, kteří v prvních dnech nepokojů na severu země vydávali prohlášení "podporující násilí coby nástroj k prosazení zájmů arabského sektoru".

Reakce byly bouřlivé

Reakce na dlouho očekávaný dokument byly včera rozmanité. Prezident Moše Kacav projevil v rozhlase naději, že "zpráva bude zvratem ve vztazích k arabské komunitě".

Eli Jišaj ze židovské fundamentalistické strany Šas se podivil nad tím, že komise nenavrhla žádný postih pro Baraka; poslanec Strany práce Šalom Simhon uvedl, že někteří lidé ve straně doufali, že nález komise zabrání v Barakově návratu do vysoké politiky.

Poslanec za extremistickou pravicovou Národní jednotu Cvi Hendl napadl Orův tým za to, že "namísto ocenění práce policie jí plivl do tváře".

Občané druhé kategorie

Již krátce po vypuknutí násilností, při nichž Arabové mj. blokovali důležité dálnice na severu Izraele, řada politiků veřejně připustila, že tato skupina občanů se zdaleka netěší takové péči státu, jako občané židovského původu.

Tato skutečnost je podle některých analytiků jednou z příčin dnešního stavu, kdy se izraelští Arabové, tvořící pětinu šestimiliónové populace Izraele, stále silněji identifikují s Palestinci z okupovaných území.