První stránka deníků je v pátek bílá s černým rámem a textem:

Vážení čtenáři, parlament schválil tiskový zákon, který představuje hrubý zásah do svobody tisku a redakční nezávislosti, směřuje proti zájmům občanů a čtenářů. Obracíme se na prezidenta Slovenské republiky, Ústavní soud a mezinárodní instituce, aby noviny mohly i nadále sloužit čtenářům.

Slovenská vládní koalice prosadila tiskový zákon, který obsahuje právo na odpověď i v případě pravdivé informace. Novináři a vydavatelé se obávají, že noviny budou zahlceny reakcemi a nezbude prostor pro normální žurnalistickou práci.

Odpověď totiž musí být uveřejněna na stejném místě a ve stejném rozsahu, jako byl původní text. "Děsím se toho, až zákon začne platit. Svoboda slova je ohrožena," upozornil šéfredaktor deníku SME Matúš Kostolný.

Podle předsedkyně Slovenského syndikátu novinářů Zuzany Krútké zákon nechrání novináře při výkonu svého povolání ani v té míře, jako starý zákon platný od roku 1966. Syndikát se chce v této věci obrátit na prezidenta Ivana Gašparoviče, aby zákon vrátil do parlamentu.

Témata drog a rasismu vypadla

Z původního vládního návrhu vypadla mezinárodními institucemi kritizovaný seznam témat, za které mohla být média pokutována. Byly mezi nimi například propagování drog, násilí, etické, rasové a politické nesnášenlivosti.

Novinář si bude moci nadále také chránit identitu zdroje svých informací. Předkladatel zákona ministr kultury Marek Maďarič tvrdí, že média lžou a předstírají obavu o svobodu projevu. "Přitom se jim jedná jen o ochranu vlastních zájmů a privilegií. Noviny nechtějí ztratit monopol na předkládání pouze své verze skutečnosti a prosazování svých zájmů z ideologických, politických a ekonomických zájmů.

Nedát někomu právo na odpověď znamená umlčet ho," uvedl ministr. Maďarič tvrdí, že podobný tiskový zákon existuje v Německu, Portugalsku a v dalších zemích.