Vlivem vyšších teplot horních vrstev vody v Indickém oceánu, změn směrů a síly větrů a mořských proudů klesá obsah ve vodě rozpuštěného kyslíku. Jeho nedostatek zabíjí živočišný plankton a jak se tělíčka drobnohledných živočichů rozkládají, kyslíková ztráta roste a postihuje i vyšší živočichy. Navíc živiny z odumřelého planktonu umožňují explozi růstu některých řas.

Výsledkem těchto procesů je zatím zakalení dříve průzračné vody. Na některých plážích Seychel ale už místní lidé objevili vyplavené mrtvé ryby. Florentinová se přiklání k názoru, že za celou změnou stojí globální oteplování.

Turismus se těžce podepsal na zdraví útesů

Stejnou prvotní příčinu přisoudila nedávná studie časopisu Science kritickému stavu korálových útesů: americko-australský vědecký tým zjistil, že "smrtelně zraněna" je třetina světových útesů a další třetina sotva přežije do poloviny století. Bezprostřední vinu na ničení některých útesů zejména v Indickém oceánu však má i turistický ruch, upozornili autoři.