Vyšetřovatelé se snaží zjistit, jak několik chybných drátů elektrického vedení mohlo způsobit tak rozsáhlé přerušení dodávek proudu. Bezpečnostní systém měl totiž tomuto kaskádovému výpadku zabránit.

Energetická společnost FirstEnergy, která zásobuje elektřinou 1,4 miliónu lidí, v oficiálním prohlášení uvedla, že malá část jejího vedení měla před výpadkem poruchu a že poplašný systém nezaznamenal žádný problém.

Amerika opět svítí

Dodávky elektřiny již byly obnoveny téměř ve všech postižených oblastech, i když někde dochází ještě k dočasným výpadkům způsobeným tím, jak jsou do systému opětně zapojovány jeho další části. Nestabilní situace přetrvává v oblasti Středozápadu a v Kanadě.

Bezpečnostní systém výpadku nezabránil

Výpadek se začal šířit  ve čtvrtek po 16:10  tamního času. V následujících třech minutách vyřadil z provozu celkem 21 elektráren.

K podobně velkému výpadku elektrické energie došlo 9. listopadu 1968, kdy 30 miliónů Američanů zůstalo bez proudu 13 hodin. Po této události byla ustavena Severoamerická rada pro zásobování elektřinou, jejímž úkolem bylo vytvořit takový systém, který by podobným událostem dokázal zabránit.