Oblast v gramotnosti a počtu studujících zaostává za Asií i Latinskou Amerikou, uvádí banka s tím, že arabské státy budou muset ustanovit školství za svou prioritu. Vzdělání jde totiž podle zprávy ruku v ruce s ekonomických rozvojem.

Zatímco Jordánsko a Kuvajt jsou na tom nejlépe, Džibuti, Jemen, Irák a Maroko potřebují reformovat nejvíce.

„Nadešel čas, aby se tyto země soustředily na zkvalitnění vzdělávání. Studenti potřebují získat schopnosti kriticky myslet, řešit problémy a inovovat,“ řekl představitel banky Marwan Muasher BBC.

„Je to mladý region - 60 procent jeho populace je mladší třiceti let a v příštích deseti až patnácti letech bude potřeba téměř 100 miliónů nových pracovních míst. Jestliže je chceme vytvořit, potřebuje začít se vzděláváním,“ dodal.

V arabském světě je 75 procent negramotných 

Průměrná nezaměstnanost v arabském světě je podle Světové banky 14procentní, což je více než v ostatních světových regionech vyjma subsaharské Afriky. Nejhůře jsou na tom palestinská území. Nezaměstnanost tam dosahuje téměř 26 procent.

Podle lednové studie kulturně vzdělávací organizace Ligy arabských států je 75 procent lidí žijících v arabském světě negramotných.