Hinckley byl 15. prezidentem mormonské církve a do funkce nastoupil v roce 1995. Jako vůdce církve trávil mnoho času cestováním a na celém světě posvětil otevření více mormonských chrámů, než kterýkoli jeho předchůdce.

Mormoni ho vnímali jako proroka, jehož prostřednictvím k nim promlouvá Bůh.

Podle tradice by měl být Hinckleyův nástupce jednomyslně zvolen Radou dvanácti apoštolů během příštích dnů. Pravděpodobně se tak stane až po Hinckleyově pohřbu.

Smrt vůdce mormonů souvisela s jeho vysokým věkem. Hinckleyemu navíc v lednu 2006 lékaři odstranili nádor na střevě.

Bez vůdce je i řecká pravoslavná církev

Na rakovinu jater zemřel den po Hinckleyovi nejvyšší představitel řecké pravoslavné církve Chrystodulos.

Arcibiskup měl v Řecku, kde církev není oddělena od státu, velký vliv a těšil se velké popularitě. Čelil ale také kritice jak od levice, tak i pravice, a to za svůj silný konzervatismus. Mimo jiné bojoval proti zrušení povinného vyznačení víry v průkazech totožnosti svých spoluobčanů, ale marně

Dynamický a ambiciózní prelát stanul v čele řecké pravoslavné církve v roce 1998. Přestože vztahy mezi řeckou církví a Vatikánem jsou tradičně napjaté, byl Chrystodulos zastáncem sblížení. V roce 2001 uvítal tehdejšího papeže Jana Pavla II. v Aténách a v roce 2006 jej do Vatikánu pozval papež Benedikt XVI.

Chystodulosův pohřeb se uskuteční ve čtvrtek. V zemi byl do té doby vyhlášen smutek. Svatý synod, nejvyšší orgán řecké pravoslavné církve, má nyní 20 dní na to, aby zvolil nového arcibiskupa z 80 biskupů, kteří jej tvoří.