Jak agenturu SITA informovala policejní mluvčí Petra Babulicová, myslivci hrozí až dva roky vězení za porušení zákona o ochraně živočichů. Myslivec se zúčastnil lovu u obce Krná v okresu Poltár na středním Slovensku. Najednou se proti němu z houštin vyřítil asi stokilový medvěd. Myslivec ho skolil dvěma ranami z legálně držené zbraně.

Počet medvědů se na Slovensku odhaduje na 600 až 800 kusů. Tito dravci přichází stále častěji do kontaktu s lidmi. Medvědi se objevují v blízkosti horských chat a hotelů, kde hledají potravu.

K poslednímu útoku medvěda na člověka došlo na Slovensku v červenci u obce Sebechleby ve střední části země. Medvěd způsobil 40letému myslivci vážná zranění. "Máme strach. Dobrých sedm let jsme tady žádného medvěda neviděli," uvedl starosta obce Štefan Roziak. Rovněž v červenci jen sto metrů od domu napadl medvěd 54letého muže z obce Stankovany v okresu Ružomberok.

Medvědi do EU

Slovensko chce zvláštním způsobem vyřešit přemnožení medvědů na svém území. Nabídne je k prodeji zemím Evropské unie. "Je to ideální řešení. Je to asi jediná možnost jak přemnožené medvědy zachránit před zastřelením," řekl státní tajemník slovenského ministerstva životního prostředí Jaroslav Jaduš.

Ministerstvo příští rok uskuteční podrobné sčítání medvědí populace na Slovensku na základě DNA analýzy jejich trusu. Pokud sčítání potvrdí přemnožení medvědů, jejich vývoz do států EU je pravděpodobně jedinou možností, jak zabránit odstřelu určitého množství těchto dravců.

"Slovensko nabídne členským státům unie své medvědy. Jsem přesvědčený, že státy, kde chybí medvěd jako přirozený predátor, toto řešení přivítají a budou s námi spolupracovat," uvedl Jaduš. Ochranáři přírody tvrdí, že počet medvědů by si měla regulovat příroda sama a prosazují dodržování zákazu lovu těchto šelem. K možnému vývozu se zatím ochranáři nevyjádřili.