Americké zdravotní úřady jsou si jisté, že do roku 2006 budou moci získat dost očkovací látky k tomu, aby byly připraveny na případnou epidemii eboly, respektive jí včas zabránit. Znamená to uspíšení, proti původním předpokladům, až o deset let.

Může řešit i možné teroristické útoky

"Má to velký význam i jako protiteroristické opatření," prohlásil ředitel pro infekční onemocnění Národních zdravotních výzkumných ústavů (NIH) Anthony Fauci.

Nová látka byla vyvinuta s pomocí nového technologické postupu objeveného ve výzkumném centru pro očkování ve Fredericku (stát Maryland), jež Fauci vede.

Látka je nadějí i pro HIV pozitivní pacienty

Tento nový postup slibuje získat také dlouho hledanou látku proti viru HIV vyvolávajícím onemocnění AIDS. Problémem však je, že látky získané tímto postupem jsou účinné jen jednou, tj. buď proti ebole, nebo proti HIV.

Proto vědci ve Fredericku pracují již na kombinované látce, která by měla chránit proti AIDS a řadě dalších virů, jež by mohly používat jako zbraně teroristé.

Dnes má být nová látka podrobněji popsána ve vědeckém časopise Nature.