Steve Forbes, který Slovensko nedávno navštívil na pozvání Nadace F.A.Hayeka, v článku pochválil zavedení jednotné 19procentní daně pro podniky a fyzické osoby, proškolenou a kvalifikovanou pracovní silu věrnou jednomu podniku, připomněl výhodnou geografickou polohu ve středu Evropy, brzký vstup Slovenska do Evropské unie a Severoatlantické aliance i těsné spojenectví se Spojenými státy.

Poukázal dále na skutečnost, že od roku 1999 zahraniční investice stouply ze dvou na deset miliard dolarů. "Společnosti si uvědomují, jaké výhody tento drahokam má," řekl Steve Forbes o Slovensku.

IBM a mnohé nadnárodní společnosti již na Slovensku působí. Volkswagen tam vyrábí 300 000 vozů ročně a Peugeot staví továrnu, která má vyrábět do roku 2006 také 300 000 vozů. Výrobci autodílů jako Dura, Johnson Controls, Delphi a Molex jsou na místě a další budou jejich příklad následovat, napsal časopis.

Hlavně setrvat v reformách

Žádný národ není ovšem dokonalý. Stále existuje korupce, i když vláda se poctivě snaží učinit jí přítrž. Nevzdaly se ještě ani síly, které by rády vrátily ekonomiku pod státní dozor. Tyto síly mohou nabrat druhý dech v důsledku taktických chyb, které nynější vláda udělala v daňové reformě, když zvýšila spotřební daně na vybrané výrobky a zvýšila daň z přidané hodnoty u některých položek s cílem vyrovnat výpadek příjmů způsobený jednotnou daní z příjmu a zisku.

"Ale ekonomický růst podnícený jednotnou daní zanedlouho určitě nahradí očekávaný propad příjmů do státního rozpočtu," uvedl časopis. "Pokud Slovensko setrvá na reformní cestě, může se stát dominovou kostkou, která postrčí zbytek Evropy, zejména "staroevropské" národy, jako jsou Německo a Francie, blíže k éře svobodného podnikání. A to bude dobrá zpráva pro všechny," uvedl časopis.