Výzkum se věnoval otázce, kterou z hlavních světových mocnosti (USA, Rusko, EU a Čína) by obyvatelé různých zemí chtěli posílit a kterou naopak oslabit. Zjistil, že nejméně "nepřátel" má ve světě Evropská unie.

"EU je jedinou mezi čtyřmi světovými mocnostmi (ostatními jsou USA, Čína a Rusko), u které lidé nechtějí vyvážit její růst," uvedli badatelé.

Podle analytiků rady je však jednou z hlavních příčin popularity EU to, že Brusel nevyjadřuje a neprosazuje vyhraněné postoje, a tudíž také nemá odpovídající vliv.

EU podle nich může být buď populární, nebo vlivná a až se rozhodne být vlivná, bude muset část své popularity za vliv vyměnit. Další z velkých příčin popularity unie ve světě bylo podle stejné analýzy rozšiřování. S tím, jak se tento proces zastavil, začal se vztah k unii obracet.

Nepopulární Írán a USA

Obyvatelé planety nejvíce nesouhlasí s růstem vlivu Íránu (39 procent) a USA (37 procent) a přáli by si, aby klesl. V pomyslném žebříčku neoblíbenosti skončila na třetím místě Čína (32 procent) a Rusko (29 procent).

Skutečnost, že ve světě existuje silný antiamerikanismus, není podle expertů Gallup International nijak nová ani převratná. Za zajímavé ale považují, že Američané jsou nyní nejvíce sebekritickým národem, což může předznamenávat důležité změny.

Americký spisovatel a politolog Robert Kagan však na tiskové konferenci řekl, že názor na USA ze zahraničí nehrál žádnou velkou roli v posledních prezidentských volbách v roce 2004 a příští rok podle něj lze předpokládat, že bude hrát roli zcela zanedbatelnou.