"Zaslání SMS zprávy je jen jinou formou písemné komunikace, tj. jinou formou rozvodu podle islamského práva šaría, a to jasnou a průkaznou," uvedl k netradiční metodě manželské rozluky poradce tamějšího premiéra Mahathira Mohamada Hamid Othman.

Vše rozhodl soud

Poradcův výklad váhy sdělení zaslaného na mobilní telefon následoval po rozhodnutí malajsijského soudu z minulého čtvrtka, který rozvod tímto způsobem potvrdil.

Nevyhověl tak žalobě týkající se neoprávněnosti zapuzení ze strany odmítnuté manželky. Ta nejdříve dostala tuto zprávu: "Když neopustíš dům svých rodičů, rozvedu se s tebou." Žena neuposlechla - následovala krátká a stručná SMS: rozvod.

Muži si zase polepší

Stanovisko soudu pohněvalo nejen zahraniční feministické organizace, ale také jednotlivá ženská hnutí v Malajsii poukazující na skutečnost, že jde o "krutý" způsob odluky neřešící majetkové problémy opuštěné manželky. Přidává navíc silnějšímu pohlaví další formu, jak se zbavit něžné "zátěže".

Islámské zvyky umožňují muži hladký rozvod. Stačí zopakovat třikrát za sebou: rozvádím se, rozvádím se, rozvádím se.