Newyorské setkání se koná den před zahájením všeobecné rozpravy 62. zasedání Valného shromáždění OSN. Má postavit politický základ pro konferenci OSN o změnách klimatu, která je naplánovaná na letošní prosinec na indonéský ostrov Bali.

Na tomto jednání by měly pokročit rozhovory o nových mezinárodních dohodách poté, kdy v roce 2012 vyprší platnost Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů. Právě tyto plyny vypouštěné do ovzduší podle klimatologů pravděpodobně přispívají ke změnám klimatu.

Klaus chce vyzvat k seriózní diskuzi

Český prezident dlouhodobě polemizuje s názory, že je nejvyšší čas změnit kvůli oteplování planety chování lidstva. Klaus chce vyzvat k seriózní diskusi a varuje, aby v zájmu ochrany klimatu nebyla ohrožena svoboda člověka.

Klaus navíc nepokládá existenci globálních změn podnebí za podloženou. Představy o možnosti centrálně řídit vývoj klimatu jsou podle něj nerealistické a snižování emisí skleníkových plynů považuje nejen za těžko proveditelné, ale i nepotřebné.

"Obávám se dopadu navrhovaných kroků na rozvoj vyspělých a ještě více méně rozvinutých zemí, na ekonomický rozvoj i na to nejdůležitější, na svobodu jednotlivce," uvedl nedávno v dopise českému vicepremiérovi a ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi.

Nervozita v Česku před Klausovým projevem

Klausovo oznámení, že hodlá v New Yorku pronést "velmi razantní projev", vyvolalo ostré reakce na české politické scéně. Vicepremiér a ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) vyslovil znepokojení, že prezidentův projev připraví republiku o hlasy potřebné ke zvolení za nestálého člena Rady bezpečnosti OSN na příští dva roky. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se ale ničeho takového neobává.

Prezidentův přístup kritizoval i expremiér Jiří Paroubek, který Klause vyzval, aby v New Yorku neprezentoval své soukromé názory.

Klaus na to odpověděl, že nebude hlásat "extremistické názory", ale naopak "varovat před nepromyšlenými kampaněmi a módními fámami. Zvláště proto, že z nich plynou opatření, která mohou fatálně poškodit lidskou svobodu a velmi výrazně ovlivnit světovou ekonomiku a zvláště chudé země."