Šlo o tvrzení, podle něhož se Bagdád údajně snažil získat v Nigeru uran. Hadley přitom věděl, že tuto informaci pocházející z britských zdrojů provázejí pochybnosti, a to ze strany ústřední zpravodajské služby CIA.

Z jednoho Bushova projevu předneseného začátkem loňského října byla proto teze o obohaceném uranu z Afriky škrtnuta. To se však již nestalo při přípravě Zprávy o stavu Unie, protože - jak Hadley nyní přiznal - na to již jednoduše "zapomněl".

Bush rezignaci nepřijal

"Když se zpráva chystala, měl jsem si vzpomenout, že zmínku provázely pochybnosti. Vysoké požadavky, které prezident klade (na Zprávu u stavu Unie), tak nebyly splněny," prohlásil Hadley, jenž tak vlastně smyl vinu z Riceové. Hadley dále řekl, že dal svou funkci k dispozici, Bush však prý jeho nabídku na odstoupení zamítl.

Ještě před Hadleyem se ke spoluodpovědnosti za chybu přihlásil také šéf CIA George Tenet, když prohlásil, že měl být důslednější a dohlédnout na vymazání sporné teze.

CIA pochybovala od začátku

Pochybnosti amerických zpravodajců o možném iráckém nákupu obohaceného uranu v Nigeru budilo zejména množství, o které se mělo jednat. CIA se totiž velmi zdráhala uvěřit, že by tak chudá země jako Niger vůbec byla schopna tuto látku vyrobit.