"Je to obrovský politický výkon," řekl premiér, který jako první polistopadový politik takto vyjádřil názor na Rusko. Podle Špidly způsob, jakým odpovědní ruští politici tehdy rozhodovali, svědčí o tom, že jsou mírumilovní.

Jako příklady uvedl osamostatnění baltických republik, jež byly pro Moskvu vždy oknem do Evropy, a také vyřešení otázky tradičně ruského Krymu a rozdělení tamní námořní flotily s Ukrajinou. .Je to jako by se USA měly rozdělit o obrovskou základnu v Norfolku a o loďstvo s Kanadou, řekl posluchačům.

Rusko má budoucnost demokratického státu a dlouhá období úpadku v jeho dějinách střídají vzestupy, kdy se ukáže v plén lesku. "Je příkazem politické rozvahy mít s Ruskem dobré vztahy," zdůraznil Špidla a připomněl, že pro ČR představuje "ohromný ekonomický prostor".

V odpovědích ocenil vztahy s Německem, které jsou nyní podle jeho slov nejlepší od třicetileté války v 17. století. Vyslovil i uspokojení i nad dobrými vztahy se Slovenskem. "Co nás rozdělovalo je pryč a co spojovalo, zůstalo," řekl.

Evropu a USA spojuje společná civilizace

V projevu o českém pohledu na Evropu a vztahy s USA premiér řekl, že Česko staví svou zahraniční politiku na dobrých vztazích se sousedy, účasti na evropské integraci a na rozvíjení silných vztahů s USA a transatlantických bezpečnostních strukturách vyjádřených v NATO.

Shrnul české historické zkušenosti, včetně Mnichova a zdůraznil, že kdo tvrdí, že Česko si musí vybrat mezi tím být Evropany nebo Atlantiky, kladou otázku špatně. "Ve skutečnosti žádná volba není," řekl Špidla. "Můžeme být dvěma kontinenty, ale jistě sdílíme stejnou civilizaci a odpovědnost za její obranu," řekl a připomněl. četné vazby mezi Českem a USA. "Rozdílnosti ano, a soutěž na trzích samozřejmě, ale těžko rozchod," poznamenal.

NATO nic nenahradí

V kontextu dělby práce a využití zdrojů přes Atlantik podporuje ČR evropskou bezpečnostní a obrannou politiku a evropské obranné síly, ale nemyslí si, že se NATO přežilo," konstatoval premiér "Jednoduše není nic, co by je nahradilo," zdůraznil.

Připomněl, že NATO "sloužilo dobře Američanům a Evropanům padesát let a není důvodu, proč by nemohlo sloužit dál," a podpořil globální ambice Aliance ve světle celosvětové povahy mezinárodního terorismu.