Deklarace také konstatuje, že "existuje závažné a rostoucí nebezpečí toho, že teroristé budou mít přístup k jaderným, chemickým, biologickým a dalším potenciálně nebezpečným látkám". Z toho důvodu je zapotřebí posílit kontrolu těchto materiálů, zdůraznila deklarace. Zároveň vyzývá 13 členských zemí OSN, které ještě nepředložily zprávu o svém protiteroristickém úsilí, aby tak učinily do konce března.

Nabádá také všechny státy, aby ratifikovaly asi deset mezinárodních smluv a protokolů týkajících se terorismu.