"V důsledku druhé světové války byly v pohybu velké masy obyvatel, které neměly žádné dokumenty. MVČK nedisponoval žádným vyšetřovacím systémem, kterým by prověřoval jejich identitu," prohlásil v Ženevě mluvčí MVČK Vincent Lusser.

Eichmann byl hlavním organizátorem "konečného řešení" židovské otázky, které znamenalo smrt pro šest miliónů evropských Židů v nacistických vyhlazovacích táborech. V archivech soudu v argentinském Buenos Aires, kam z Evropy utekl, byl nalezen jeho provizorní pas na jméno Ricardo Klement, vydaný právě MVČK. [celá zpráva]

V ženevském archivu MVČK pak byla nalezena dvoustránková žádost o tento pas s fotografií Adolfa Eichmanna a jeho otiskem prstu, ale na jméno Ricardo Klementa narozeného v italském Bolzanu.

Jeho popis ale přesně padne na Eichmanna: kaštanové vlasy, světlé oči, rovný nos. Podle žádosti chtěl majitel dokumentu odcestovat do Argentiny na lodi Anna C v první polovině června 1950.

Eichmanna v Argentině vypátrala izraelská tajná služba Mosad a zorganizovala jeho únos do Izraele. Tam byl v roce 1962 odsouzen k smrti a popraven.

Podobně utekli i další nacističtí pohlaváři

Stejným způsobem z Evropy unikla i řada dalších nacistických zločinců. V roce 1999 MVČK uznal, že jen do Argentiny tak umožnil uniknout asi deseti hledaným zločincům.

"Josef Mengele a Klaus Barbie také opustili Evropu díky dokladům Červeného kříže. Tato historie je nanejvýš politováníhodná," zdůraznil mluvčí MVČK.

Od roku 1945 vydal MVČK provizorní cestovní doklady půl miliónu lidí, ještě v roce 2006 takový doklad obdrželo 5 900 osob. Cestovní doklady MVČK nemají stejnou hodnotu jako pasy vydávané státy. Umožňují však osobám bez dokladů, které se nemohou vrátit do svých rodných zemí, odjet do státu, který jim slíbil poskytnout právo pobytu.

Mnozí také využili služeb nizozemské letecké společnosti KLM. Ta nekontrolovala identitu osob. Byl mezi nimi i Eichmann. Nacisté prý za letenky platily velmi vysoké částky. Seznamy cestujících se ale nezachovaly.