Jachta má symbolizovat více než 300 let trvajíc spolupráci mezi námořnictvy Velké Británie a Ruska. Adventure byla postavena v sedmdesátých letech a jako součást skupiny sedmi školních jachet britského vojenského loďstva byla určena pro výuku vojenských námořníků.

Zúčastnila se mnoha různých soutěží, v nichž obsadila přední místa. Jachtu nyní převezmou frekventanti petrohradského námořního učiliště v dokonalém stavu. Prošla totiž generální opravou, její výstroj byla zkompletována do stavu, v jakém byla po spuštění na vodu. Do Petrohradu ji dopravila dvanáctičlenná posádka, v níž bylo pět ruských námořníků a sedm britských důstojníků a kadetů.

Princ Charles, který přiletěl do Petrohradu v rámci oslav 300. výročí založení metropole na Něvě, se v úterý zúčastnil také Petrohradského ekonomického fóra, nad nímž má záštitu. Ve středu, v poslední den návštěvy, hodlá zavítat do Archangelska.