Spolková rada zároveň ratifikovala i smlouvy o rozšíření NATO o sedm nových zemí. Podle předsedy zemské vlády Saska-Anhaltska Wolfganga Böhmera, který nyní Spolkové radě předsedá, tak bylo "definitivně překonáno rozdělení Evropy železnou oponou". Proces rozšiřování však podle něj není ukončen a další kandidáti stojí přede dveřmi.

Smlouvu o přistoupení deseti kandidátských zemí k EU dosud ratifikovalo jen Dánsko, a to před měsícem. Na Slovensku ji schválil parlament, chybí už jen podpis prezidenta.

Referendum o vstupu má za sebou sedm států

Přístupovou smlouvu, jež byla podepsána 16. dubna na summitu v Aténách, musí ratifikovat všech 15 členských a 10 kandidátských zemí. Ve většině kandidátských států, kromě Kypru, se v rámci ratifikačního procesu konají referenda o vstupu do EU - zatím se hlasovalo v sedmi zemích včetně ČR a všude se voliči vyslovili pro členství; v září se bude hlasovat v Estonsku a Lotyšsku.