Ve čtvrtek byla obyvatelům New Yorku představena brožura, která je chce stručně a jasně poučit, jak se chovat při nejrůznějších katastrofách, od zemětřesení přes tornáda, záplavy, teroristické útoky a zřícené budovy po chemický útok. Je to první brožura tohoto druhu od 60. let.

Zalezte pod stůl

"Jste-li v budově, která padá, co nejrychleji a v klidu ji opusťte. Jestliže to není možné, schovejte se pod pevný stůl," praví jedna z prvních rad.

Dál čtou zřejmě jen Newyorčané, kteří věří, že se takto mohli zachránit lidé, kteří byli v řítících se dvojčatech v roce 2001. A dovědí se, že v případě, že se octnou ohroženi radiací, "mají jít ven, jsou-li v budově, a dovnitř, jsou-li venku".

Hovořte o terorismu s přáteli

V kapitolce věnované terorismu jsou nabádáni, aby nešířili poplašné zprávy, nebrali balíčky od neznámých osob a byli mimořádně obezřetní, přijdou-li do styku s dopisy nebo balíčky pokrytými neznámým práškem. A protože je zkušenost s teroristickým útokem velmi stresující, doporučuje se "pohovořit si o tom otevřeně s příbuznými či přáteli". A pak je také třeba jíst zdravě, cvičit a hodně spát.

Sbírejte hovínka po svých psech

Opomenuti nezůstali ani čtyřnozí miláčci. Pro případ útoku je třeba připravit si po vzoru rodiček odcházejících do porodnice balíček nejpotřebnějších věcí pro pejska. Jednou ze sedmi citovaných je igelitový sáček, do něhož je třeba za každých okolností sbírat psí výkaly.

572 tisíc kusů brožurek s názvem New York připraven: Průvodce připravenosti pro domácnosti distribuují knihovny, radnice a komunitární střediska. Text v angličtině, španělštině, čínštině, haitské kreolštině, korejštině, arabštině a ruštině je zveřejněn také na internetu. Starosta Michael Bloomberg se domnívá, že by "tohoto zdroje neocenitelných informací měli využít všichni Newyorčané".