Ačkoliv summit EU v Porto Karras v červnu rozhodl,  že Konvent může ještě dokončit některé technické detaily v jedné z kapitol návrhu ústavy a podstatné problémy se nechají až na mezivládní konferenci, sto pět konventistů ještě ve středu diskutovalo o tom, ve kterých oblastech by se v rozhodování členských států měla zachovat  jednomyslnost a kde se má nahradit kvalifikovanou většinou, tedy o zásadních politických otázkách.

Na tuto nesrovnalost upozornil státní tajemník Jan Kohout, který spolu s Josefem Zielencem a Janem Zahradilem v Konventu zastupoval Česko. Tentýž názor sdíleli i další účastníci. Diskuse ale nakonec stejně jen potvrdily rozdílnost názorů členských zemí. Británie například zásadně odmítá většinové rozhodování v oblasti daní a zahraniční politiky, Francie zase hájila své právo veta v kultuře a školství. 

Malé státy dál prosazují změny

Rozhodnuto tedy nebylo nic, vše zůstává na mezivládní konferenci, což si přálo zejména devatenáct menších členských států včetně Česka. Doufají, že v textu prosadí několik změn. Zejména chtějí, aby každý člen měl svého zástupce v Evropské komisi s hlasovacím právem a aby kvalifikovanou většinu tvořilo 60 procent zemí  reprezentujících 60 procent obyvatel.

"To by zajistilo, že by se žádné rozhodnutí nedalo přijmout bez souhlasu aspoň části nových členů," tvrdí Kohout. "Jde nám o to, aby si nějaké pevné jádro nemohlo prosadit, co chce, a naordinovat to ostatním," zdůrazňuje.

Výhrady jsou také ke stálému předsedovi Unie a podle některých členů v návrhu ústavy není zatím jasné, jak má rotovat týmové předsednictví pro řízení jednotlivých resortních rad ministrů. Zástupci těchto devatenácti  menších států budou napříště koordinovat své pozice a už na září oznámily společnou schůzku v Rize.

Ústava bude přeložena do národních jazyků

Jinak ovšem i čeští zástupci a ostatní konventisté souhlasili s naprostou většinou článků návrhu evropské ústavy. Předseda Konventu, bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing,  proto mohl vyzvat členské státy, aby text návrhu ústavy nechaly přeložit a dohlédly na jazykovou a stylistickou kvalitu tohoto památného dokumentu. Sám jej pak 18. července v Římě předá italské vládě, která má za úkol mezivládní konferenci svolat a do konce tohoto roku řídit.