Šerif okresu Billy Sollie informoval, že střelec byl zaměstnancem továrny. Závod vyrábí části letadel a pracuje v něm asi sto lidí. Útočník střílel náhodně, neměl zřejmě vytyčený žádný cíl.  

Zaměstnanci továrny jsou vyslýcháni ve snaze zjistit střelcovu motivaci ke krvavému činu. Management podniku si není vědom ničeho, co mohlo muže k útoku dovést.