"V našich obecně sdílených představách byla Kleopatra nádhernou ženou obdivovanou římskými politiky a generály," řekla Clare Pickersgill z univerzity v Newcastlu. "Nejnovější výzkum ale naznačuje docela jiný potrét" vládkyně.

Ředitelka univerzitního oddělení pro archeologická muzea Lindsay Allasonová-Jonesová nicméně upozornila, že i historické prameny o Kleopatře hovoří jako o inteligentní a charismatické ženě se svůdným hlasem, o jejím vzhledu však významně mlčí. Obraz Kleopatry jako krásné svůdkyně je prý mnohem mladšího data.

Unikátní mince je od středy vystavena ve sbírce společnosti sběratelů v Newcastlu. Nalezena v jejich fondu a nově prozkoumána byla u příležitosti příprav otevření nového muzea v Newcastlu.

Miniaturní stříbrný denár, velikostí o něco menší než je 50haléř, odhalující zřejmě velmi realisticky skutečnou nepůvabnou podobu obou panovníků, pochází z mincovny Marka Antonia. Na jeho jedné straně je vyražen profil Antoniovy hlavy s nápisem Antoni Armenia devicta (Pro Antonia, přemožitele Arménie), na druhé ve stejné pozici Kleopatra se slovy Cleopatra Reginae regum filiorumque regum (Pro Kleopatru, královnu z rodu králů a královských potomků).