"Jde o historicky první žalobu Slovenské republiky proti Evropské komisi," prohlásil Harabin.

Slovensko se obává, že by snížení emisních limitů ohrozilo růst ekonomiky a způsobilo zvýšení nezaměstnanosti. Nižší emisní kvóty by se podle ministra dotkly 200 slovenských podniků, z toho tří velkých.

Slovensko v žalobě podle Harabina namítá, že komise stanovila způsob výpočtu kvót, ačkoli to údajně spadá do pravomoci členských států Evropské unie. Způsob výpočtu navíc EK podle slovenského stanoviska nekonzultovala s Bratislavou.

Slovensko požádalo na období 2008-2012 povolenky na vypouštění 41,3 milionu tun oxidu uhličitého ročně. EK ale toto množství loni v listopadu omezila na 30,9 miliónu tun.

EU chce emise skleníkových plynů snížit

Předseda slovenské vlády Robert Fico v minulosti uvedl, že rozhodnutí komise nebere ohled na výpadek elektrické energie po odstavení dvou reaktorů v elektrárně V1 v Jaslovských Bohunicích. Dodal, že EK svým krokem prý znevýhodňuje země, které ještě nemají zavedené euro.

Emisní povolenky limitují množství oxidu uhličitého, které je možné vypustit do ovzduší. CO2 je jako skleníkový plyn zodpovědný za globální oteplování planety. Evropská unie se proto snaží o snížení jeho množství. 

Každá vláda sestaví vlastní národní alokační plán, který musí EK schválit. Podniky, kterým určená kvóta nestačí, si musí na evropském trhu dodatečné povolenky na emise přikoupit od společností, které povolenky nevyčerpají.

Na období 2005 až 2007 má Slovensko přidělené emisní kvóty v objemu 30,5 miliónu tun ročně.