Během prvních dvou přeletů, z nichž každý trval asi 15 minut, bylo potvrzeno, že všechny zapnuté přístroje fungují normálně. Následující dva přelety nad řídicím centrem, jež se uskutečnily v úterý v 6:55 a 8:28 hodin, potvrdily, že družice úspěšně přijala povely ze Země a provedla je.

Družice se chystá k plnění úkolů

Pracovníci Astronomického ústavu Akademie věd v Panské Vsi v severních Čechách, odkud byly řízeny i předchozí české družice typu Magion, nyní kontrolují jednotlivé fáze uvádění družice do provozu.

Během prvních tří dnů probíhá tzv. inicializace po vypuštění, tj. zastavení rychlé rotace, zorientování satelitu v prostoru, rozvinutí antén, navázání spojení se zemí a zapnutí subsystémů.

Následuje fáze zprovoznění, jež zahrnuje testování funkcí satelitu, zapnutí a testování vědeckých přístrojů a uvedení do pracovního režimu, může trvat týdny. Pak již přijde fáze pracovní obsahující udržování maximální rotace, určování orientace, měření a přenos dat na Zemi.

Družice bude pracovat nejméně čtyři roky

Podle předchozích družic Magion, jež měly obdobnou stavbu, se čeká, že by pracovní fáze mohla trvat čtyři i více let. Poté družice zanikne shořením v horních vrstvách atmosféry. Nyní družice obíhá Zemi s intervalem 14,99 oběhu za den, její nejkratší vzdálenost od Země činí 320 a největší 820 kilometrů.