Z tabulky jasně plyne vazba mezi vzrůstajícím množstvím emisí kysličníku uhličitého a globálním oteplováním. Současně také ukazuje, že nejvyšší počet emisí souvisí s počtem obyvatel, který v roce 1999 dosáhl šesti miliard a nyní vzrostl na 6,5 miliardy. V roce 1980 přitom žilo na zemi 4,5 miliardy lidí a v roce 1950 jen 2,5 miliardy. Tehdy také byly emise pětkrát nižší.

Tabulka přitom ukazuje, že snahy o omezení emisí zatím nepřinášejí výsledky, jejich množství roste. Vina se většinou přisuzuje neochotě USA připojit se ke Kjótskému protokolu a zavázat se ke snižovaní množství zplodin. Stát Kalifornie se navzdory tomu rozhodl emise tvrdě omezovat. Nebezpečí také představuje nárůst emisí v industrializujících se zemích třetího světa.

Rok Emise CO2 v miliónech tun Pořadí mezi nejteplejšími roky
2006 * 6
2005 7850 2
2004 7650 5
2003 7303 3
2002 6973 4
2001 6842 7
2000 6672 12
1999 6522 10
1998 6656 1
1997 6696 8
1990 6143 11
1980 5330 21
1970 4076 50
1950 1630 *
1900 534 *
1850 54 *
1800 8 *
1750 3 277
*  údaj není k dispozici

Evropská unie kvůli nárůstu emisí volá po nové "průmyslové revoluci", jež by vedla k použití nových technologií neprodukujících tolik emisí. Především jde o využití energií z obnovitelných zdrojů, protože fosilní paliva se stávají i příčinnou hospodářských válek a politického vydírání.

Komise EU požaduje, aby do roku 2020 pětina energie v EU pocházela z obnovitelných zdrojů. Do té doby by měly emise klesnout o pětinu. Vzhledem k růstu emisí varuje před snížením počtu jaderných elektráren. zatím však je schopna působit jen na průmysl, ale ne na emise z aut na silnicích a z vytápění bytů a domů.