Do trestnice, ležící 40 kilometrů západně od Belfastu, byly povolány čtyři hasičské sbory z okolí, ukázalo se však, že oheň není nebezpečný. Zároveň přijel zvláštní policejní oddíl, aby zneškodnil údajnou balíčkovou bombu, nalezenou uvnitř budovy, i tento poplach byl však planý.

Ostraha věznice proti vzbouřencům nijak násilně nezasahovala, protože se žádný z nich nepokusil o útěk. V podstatě je nechala lézt po střeše a očekává, že až se vězni vybouří, bude obnoven pořádek nenásilně. Protest se protáhl dlouho do noci.

Věznice Maghaberry je podle agentury přeplněna, přičemž většinu vězňů tvoří řadoví příslušníci polovojenských skupin soupeřících katolických a protestantských ilegálních organizací. Na rozdíl od nedaleké věznice Maze, kde jsou drženi odsouzení prominenti teroristických skupin odděleně od sebe, jsou v Maghaberry příslušníci různých skupin a náboženství smíšeni v celách dohromady a navíc promícháni i s "běžnými zločinci". To při přeplněnosti zařízení vede k četným konfliktům.