"Svědci opakovaně viděli vyslýchané osoby ležící na zemi spoutány na rukou i na nohou, nebyla jim poskytnuta židle, jídlo ani pitná voda. Většina byla takto ponechána ve vyslýchací místnosti 18, 24 i více hodin bez možnosti vykonat svou potřebu jinde", hovoří jeden ze záznamů.

Někde viděl svědek zadrženého třesoucího se chladem, zatímco jinde byl přítomen scéně v parné nevětrané mísnosti, při níž vyslýchaný ležel téměř v bezvědomí na podlaze, chomáč jeho vlasů vedle těla. Dokument dále pokračuje v popisech situací, při níž mají vězni buď zahalené hlavy anebo jsou zahaleni jen do izraelské vlajky. Jiný záznam mluví o vyšetřovateli, jenž usazen na Koránu přikazuje německému ovčákovi, aby na vězně štěkal a cenil tesáky.

FBI se od mučení distancuje

FBI přešetřil od teroristického útoku z 11. září 2001 aktivity všech svých 493 zaměstnanců, kteří ve vojenské věznici Guantánamo pracují a shledal, že žádný z nich nepodporoval ani se neúčastnil žádné z výše popsaných praktik.

"Důkladné interní vyšetřováni prokazuje, že FBI nemá nic s těmito aktivitami společného", řekl mluvčí FBI Richard Kolko. FBI svůj dokument zveřejnil na základě zákona o svobodě informací. Zároveň také upozornil, že většina ze zveřejných nálezů již byla v minulosti zveřejněna jinde.